Select Page
Ако за първи път посещаваш този сайт и до сега не си тренирала, по-добре да започнеш с 90 дневната тренировъчна програма. Тренировката по-долу е за напреднали и е подходяща, ако имаш поне 6-12 месеца редовни тренировки.

Ако искаш видими резултати, трябва да обърнеш внимание на храненето. Пиши на Руми, ако искаш резултати всяка седмица. Виж какво са постигнали други читатели.

Тази тренировка има по-лесен вариант.Интервална тренировка без почивка На всеки 40 секунди се смяна упражнението.
1 кръг е 15 интервала 40/40, 19 минути. Редуват се кардио и силови упражнения.
По желание да се изпълнят 2 кръга

1.Подскоци звезда с докосване на стъпала
2. Лицева опора на 1 крак
3. От дъска скок стъпало до длан
4. Гребане ЛЯВА страна
5. Скок на ДЕСЕН крак + ЛЯВО коляно нагоре +докосване на пода
6. Гребане ДЯСНА страна
7. Скок на ЛЯВ крак + ДЯСНО коляно нагоре +докосване на пода
8. Гълъбова коремна преса ЛЯВ крак
9. Въздушна ножица ЛЯВ крак напред
10. Гълъбова коремна преса ДЕСЕН крак
11. Въздушна ножица ДЕСЕН крак напред
12. Изправяне от клек на ЛЯВ крак
13. Кръстосани подскоци
14. Изправяне от клек на ДЕСЕН крак
15. Скачане на въже

Кое упражнение те затрудни?
Мен въздушната ножица и скока от дъска стъпало до длан.

 

Стопи мазнините и извай тялото си за няколко седмици

От Руми Илиева, сертифициран фитнес треньор
Виж как!