Select Page


Интервална тренировка, 10 интервала 20/10
20 секунди се изпълнява упражнение
10 секунди почивка

Може да се изпълни 3-4 пъти един след друг и това да е тренировката за деня. След всеки 5 минути – 1 минута активна почивка – ходене, леко скачане на въже.

Упражненията:
1. Клек с докосване на пода и активация на мускулите на гърба. Едната ръка докосва пода, а другата обтегната назад. Следващ клек се разменят. При изправяне двете ръце силно назад, така че да работи гърба.

2. От дъска завъртане на ляво – ДЕСЕН крак свит на пода, завъртане и обтягане на лява ръка и крак.

3. Подскоци Звезда.

4. Като 2 на дясно.

5. От дъска пета до длан с редуване.

6. Напад ЛЯВ крак напред, ръце встрани и нагоре.

7. От дъска ритници по дупе.

8. Като 6 другия крак.

9. Дъска със скок разтваряне на крака, стъпки до среда.

10. От прав стоеж прав крак и срещуположна ръка напред, 2 скока на въже.

 

Стопи мазнините и извай тялото си за няколко седмици

От Руми Илиева, сертифициран фитнес треньор
Виж как!