Select Page


Интервална тренировка, 5 интервала 30/30, без почивка

Може да се изпълни 4 пъти един след друг и това да е тренировката за деня. След всеки 5 минути – 1 минута активна почивка – ходене, леко скачане на въже.

1. Клек със скок. Едната ръка докосва пода, а другата обтегната назад. Следващ клек се разменят. При скока двете ръце силно назад, така че да работи гърба.

2. От дъска завъртане на ляво – ДЕСЕН крак свит на пода, завъртане и обтягане на лява ръка и крак.

3. Подскоци Звезда с докосване на стъпало, с редуване.

4. Като 2 на дясно.

5. От дъска със скок се разменя стъпало до длан.

6. До напад – тялото наклон напред – десен крак напред – дясна ръка назад – лява докосва пода – при изправяне лек скок и ляв крак леко назад със скок и застава на пръсти – ръце обтегнати нагоре.

7. От дъска ритници по дупе.

8. Като 6 другия крак.

9. Дъска с широко разтворени крака, скок до събрани колене в 90 градуса.

10. От прав стоеж скок крак високо напред и докосване с противоположна ръка, с рдуване.

 

Стопи мазнините и извай тялото си за няколко седмици

От Руми Илиева, сертифициран фитнес треньор
Виж как!